Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Obrat a príklady na posúdenie obratu

Kategória: Z praxe Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“, podľa ktorého sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13, § 14 a § 16a zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15, § 16, §16a zákona o DPH.

Do obratu sa nezahŕňa hodnota tovarov a služieb z týchto plnení:

 • poštových služieb podľa § 28,
 • služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29,
 • služieb sociálnej pomoci podľa § 30,
 • výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31,
 • služieb dodávaných členom podľa § 32,
 • služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33,
 • kultúrnych služieb podľa § 34,
 • služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35,
 • služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36,
 • predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40,
 • prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41,
 • dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42,
 • poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby,
 • príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňa aj hodnota bez dane z:

 • dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38,
 • poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

K téme sme uverejnili aj tieto príspevky:

Otázky a odpovede súvisiace s témou

Otázka č. 1 – Dosiahnutie obratu:

Samostatne zárobkovo činná osoba s miestom podnikania v SR začala podnikať od 1. 10. 2018. Za mesiace 10-12/2019 dosiahla obrat vo výške 10 000 € a za mesiace 1-9/2020 dosiahla obrat vo výške 43 000 €, pričom v mesiaci 06/2020 mala príjem vo výške 0 €. Počíta sa do obratu aj kalendárny mesiac jún 2020, v ktorom nemala príjem?

Zdaniteľná osoba si sleduje obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov, t. j., ak zdaniteľná osoba dosiahla za mesiace 10/2019 až 09/2020 obrat vo výške 53 000 €, vrátane mesiaca 06/2020, v ktorom mala obrat vo výške 0 €, je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20. októbra 2020.

***

Otázka č. 2 – Dosiahnutie obratu za 5 kalendárnych mesiacov:

Právnická osoba so sídlom v SR (a. s.) začala v SR vykonávať obchodnú činnosť od 1. 5. 2020. Za jednotlivé kalendárne mesiace dosiahla uvedené obraty

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).