Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Európska komisia navrhuje smernicu o DEBRA (daňové zvýhodnenie pre spoločnosti financované vlastným kapitálom)

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Európska komisia vydala 11. mája 2022 Návrh smernice, ktorou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa zvýhodnenia financovania spoločností z vlastných zdrojov a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb (DEBRA) (COM/2022/216 final). Tento návrh nadväzuje na Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí (COM(2021) 251 final), ktoré Európska komisia prijala 18. mája 2021.

Daňové systémy v EÚ umožňujú odpočítanie úrokov z úveru pri výpočte základu dane na účely dane z príjmov právnických osôb, zatiaľ čo náklady súvisiace s financovaním vlastným kapitálom, ako sú dividendy, sú väčšinou daňovo neuznateľné. Táto asymetria v daňovom zaobchádzaní je jedným z faktorov uprednostňujúcich dlhové financovanie pred financovaním vlastným kapitálom.

S cieľom koordinovaným spôsobom riešiť daňovo podmienenú zaujatosť medzi dlhovým kapitálom a vlastným kapitálom v Únii sa v tomto návrhu smernice ustanovujú pravidlá, ktoré za určitých podmienok zabezpečia odpočítateľnosť fiktívneho úroku zo zvýšenia vlastného imania na daňové účely a ktoré obmedzia daňovú uznateľnosť netto nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb v jednom alebo viacerých členských štátoch, s výnimkou finančných spoločností. Keďže malé a stredné podniky (MSP) zvyčajne čelia vyššej záťaži pri získavaní financovania, navrhuje sa poskytnúť MSP vyššiu fiktívnu  úrokovú sadzbu.

Vzhľadom na rozdielne ciele tohto návrhu a smernice ATAD (z angl. Anti Tax Avoidance Directive, Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnos

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).