Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Od dane z príjmov je oslobodený  príjem  z predaja  (prevodu) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok a to len za predpokladu, že doba medzi ich prijatím na regulovaný trh  alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahne jeden rok.   S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa podmienka pre oslobodenie príjmu z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh spresňuje a to tak, že ročná doba platná  pre oslobodenie  príjmu z predaja cenných papierov sa bude počítať nielen od nadobudnutia predávaného cenného papiera, ale aj od jeho prijatia na regulovaný trh a jeho predajom. Oslobodený od dane naďalej  nie je príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka, ak o týchto účtoval alebo evidoval  podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n p. (ďalej len "ZDP"). Uvedené oslobodenie vyplýva z ustanovenia §  9 ods. 1 písm. k) ZDP.

V prípade, že príjem z predaja cenných papierov nie je oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP, daňovník môže na príjmy z prevodu cenných papierov aplikovať  oslobodenie vo výške 500 €, resp. 925,95 €, v závislosti od momentu nadobudnutia predávaných cenných papierov. 

Od dane z príjmov sú oslobodené príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov  nadobudnuté po 31. 12. 2010 [ak nie sú oslobodené od dane v plnom rozsahu podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP], ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období 500 €. Ak  rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu. Ak by daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).