Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zmeny pri výbere a platení poistného

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2024 platiťnové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie a s tým spojené nové výšky poistného. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1.  januára 2024 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Nový minimálny a maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného od 1. januára 2024

Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 605,50 eura, sa zvyšuje na 652 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý je v roku 2023 vo výške 8477 eura, sa zvyšuje na 9 128 eur.

Nová výška poistného vypočítaná z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu

  • minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 216,13 eura
  • maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 3 025,93 eura
  • minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti ,je vo výške 229,17 eura
  • maximálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je vo výške 3 208,49 eura

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného zasiela Sociálna poisťovňa tým SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2024 listom, alebo do e-schránky, ak ju majú zriadenú. Poistné v novej výške potom uhrádzajú prvýkrát do 8. februára 2024 za január 2024. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a DP upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol k platbe.

Maximálne poistné zamestnanca a zamestnávateľa

  • maximálne poistné zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti predstavuje 858,03 eura
  • maximálne poistné zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca bude 2 300,25 eura.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.