Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Aký je váš vymeriavací základ SZČO?

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vám oznámi výšku vášho vymeriavacieho základu, ktorý sa používa na výpočet vašich príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie. Ak si chcete výšku vymeriavacieho základu vypočítať sami, môžete to urobiť podľa nasledujúceho postupu:

  1. Sčítajte váš čiastkový základ dane z riadku 45 daňového priznania k dani z príjmov FO za kalendárny rok, zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne a zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne za daný rok.
  2. Celý súčet vydeľte koeficientom 1,486, čím získate ročný vymeriavací základ.
  3. Výslednú sumu vydeľte číslom 12, čím získate mesačný vymeriavací základ, ktorý sa používa na výpočet vašich príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie.

Je dôležité si uvedomiť, že výška vymeriavacieho základu sa môže meniť každý rok na základe príjmov a odvodov z predchádzajúceho roka. Preto je dôležité aktualizovať si výšku vymeriavacieho základu a zabezpečiť dostatočné poistenie.

Dôležité upozornenie: Ak je váš mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ určený pre príslušný rok (od 1. januára 2023 to je 605,50 €), budete platiť minimálne odvody. To znamená, že vaše poistné sa bude vypočítavať z minimálneho vymeriavacieho základu.

Na druhej strane, ak je váš mesačný vymeriavací základ vyšší ako maximálny vymeriavací základ určený pre príslušný rok (od 1. januára 2023 to je 8 477 €), budete platiť maximálne odvody. To znamená, že vaše poistné sa bude vypočítavať z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa mení vždy k 1. januáru kalendárneho roka, takže je dôležité sledovať aktuálne zmeny a prispôsobiť svoje platenie poistného.

Koľko budem platiť ako SZČO?

Výšku vášho poistného vám oznámi Sociálna poisťovňa. Viac sa dozviete v časti Platiť poistné.  Informatívnu výšku poistného si môžete vypočítať aj pomocou Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.