Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Elektronické podávanie prenosného dokumentu A1 je už možné

Kategória: Mzdy, odvody a poistné Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii služieb. Zjednodušila proces vydávania prenosných dokumentov A1 (PD A1) pre prácu v zahraničí, o ktorý ju ročne požiada približne 120 tisíc klientov väčšinou papierovou formou. Po novom môžu klienti o PD A1 požiadať elektronicky, odpoveď dostanú do elektronickej schránky. Celý proces sa tak stáva efektívnejším a rýchlejším. Od 15. mája 2023 je možné požiadať o  PD A1 prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza a zasiela prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk. Práca v zahraničí si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vyžaduje vopred vybaviť PD A1. Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou.

Kto žiada o PD A1?

PD A1 je potrebný v prípade, ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca pracovať do  krajín EÚ/EHP/Švajčiarska/Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo SZČO bude v zahraničí pracovať na slovenskú živnosťpričom pri výkone činnosti v zahraničí má naďalej podliehať sociálnemu poisteniu Slovenskej republiky. O určenie uplatniteľnej legislatívy (určenie sa potvrdzuje prostredníctvom PD A1) je potrebné žiadať aj v prípade súbežného výkonu práce vo viacerých z uvedených štátov.

Ako postupovať?

Jednotlivé žiadosti o vystavenie PD A1, podľa konkrétnej životnej situácie zamestnanca alebo SZČO, ktoré sa do 14. mája 2023 podávali výlučne v papierovej podobe, je od 15. mája 2023 možné podať prostredníctvom eFormulára. Príslušný eFormulár klient nájde a odošle prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovnehttps://eformulare.socpoist.sk. K eFormuláru je potrebné priložiť prílohy, ktorými klient deklaruje skutočnosti uvádzané v eFormulári (rovnaké prílohy ako v prípade papierových žiadostí). Prílohy môžu byť vo formáte PDF súboru, DOC súboru alebo súbor typu PNG.

Ako sa dozviete o vybavení žiadosti?

Ak klient požiadal o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania alebo určenia uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom eFormulára, Sociálna poisťovňa mu ho potvrdený zasiela do elektronickej schránky, z ktorej bol eFormulár zaslaný. Ak vysielajúci zamestnávateľ, zamestnanec alebo SZČO nie je vlastníkom elektronickej schránky, z ktorej bol zaslaný eFormulár zaslaný, je potrebné k zaslanému
eFormuláru priložiť splnomocnenie vlastníka elektronickej schránky na podanie eFormuláru, resp. doručenie PD A1.

Sociálna poisťovňa pripomína, že podanie žiadosti o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania, resp. o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom eFormulára bude znamenať rýchlejšie vybavenie žiadosti a vystavenie, resp. doručenie PD A1 (z dôvodu čiastočnej automatizácie procesov, resp. odstránenia chýb pri vypĺňaní žiadostí).

Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2022 takmer 128 tisíc podaných žiadostí PD A1, z nich 98 percent klienti podali papierovou formou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.