Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Výpočet sumy poistného v prípade, že neplatím za celý mesiac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Výpočítať si mesačný vymeriavací základ v takom prípade, keď fyzická osoba, ktorá je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ale nemá povinnosť platiť poistné za obdobie celého kalendárneho mesiaca, sa urobí podľa nasledujúceho vzorca. 

Výpočet:

 Z takto určeného vymeriavacieho základu sa vypočítajú jednotlivé sumy poistného (výber fondov podľsa typu odvádzateľa):

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z alikvotného VZ
  • na starobné poistenie 18 % z alikvotného VZ
  • na invalidné poistenie 6 % z alikvotného VZ
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z alikvotného VZ
  • poistenie v nezamestnanosti 2 % z alikvotného VZ

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.