Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Ako zabezpečiť súlad s legislatívou pri home office zo zahraničia?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ivana Soboličová, KPMG Zdroj: KPMG

Nové formy výkonu práce do budúcna - výrazné zmeny v pracovnej oblasti.

Mnohí zamestnanci, ktorí z dôvodu pandémie momentálne pracujú z iného miesta ako miesta svojho obvyklého výkonu práce, by aj v budúcnosti uvítali viac flexibility, ktorú im možnosť pracovať z akéhokoľvek miesta nepochybne priniesla. Zamestnávatelia taktiež vnímajú pozitívne stránky, ktoré práca na diaľku priniesla, vrátane vyššej spokojnosti zamestnancov, flexibility či znížených nákladov.

Aj keď si zamestnávatelia naplno uvedomujú benefity spojené s nárastom flexibility či produktivity, ako aj širším okruhom potenciálnych zamestnancov do budúcna, práca zo zahraničia bezpochyby prináša aj viaceré riziká a povinnosti. Sú to najmä daňové, právne a mzdové otázky, ktoré je potrebné posúdiť ešte pred tým, ako zamestnanec začne pracovať zo zahraničia.

Zamestnanci si želajú pracovať z inej krajiny z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov môžu byť ich rodinní príslušníci, ktorí tam žijú, rekreačný dom v zahraničí, alebo jednoducho chuť cestovať či zmeniť pracovné prostredie. V rôznych krajinách platia odlišné pravidlá, a to spôsobuje odlišný dopad pre zamestnávateľa. Je preto na ňom, z ktorých krajín prácu zo zahraničia povolí, a z ktorých nie.

Väčšina zamestnávateľov v súčasnosti prehodnocuje a upravuje svoje vnútorné smernice a pravidlá k práci z domu. Pri rozhodovaní či umožnia zamestnancom pracovať zo zahraničia, respektíve, za akých podmienok bude takáto práca možná, potrebujú detailnejšiu analýzu nákladov a prínosov. Potrebujú porozumieť možným následkom, ktoré práca zo zahraničia prinesie. Stiahnite si nášho sprievodcu pravidlami pri práci zo zahraničia, ktorý vám ukáže na čo všetko máte myslieť a čomu sa v takomto prípade vyhnúť.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).