Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Určenie dňa vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Kategória: Z praxe Zdroj: sféra, a. s.

Kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý deň sa uvádza, ako deň dodania služby a kedy vzniká daňová povinnosť prenajímateľovi? Odpovede nájdete v článku.

Na základe objednávky tovaru nemecká firma, s nemeckým DE IČ DPH, dňa 08.01.2021 vyhotovila v prospech platiteľa „ostrú“ faktúru na dodávku tovaru, ktorú platiteľ dostal dňa 10.01.2021. Preprava tovaru z Nemecka na Slovensko, ktorú zabezpečoval dodávateľ a dodanie tovaru podľa dodacieho listu sa uskutočnili v ten istý deň:

  • 1.situácia:  dňa 7. 2. 2021 
  • 2.situácia:  dňa 1. 3. 2021.

Platiteľ podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie I/2021 dňa 24.02. 2021.

Otázka znie, kedy platiteľovi vzniká daňová povinnosť z titulu nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v týchto dvoch situáciách?

Riešenie:

Pri riešení je potrebné vychádzať z § 20 v spojitosti s § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH").

Podľa § 20 zákona o DPH, daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká:

  • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
  • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

V zmysle

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.