Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľov, ktorí zaregistrovali svojich zamestnancov do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie pokračovalo aj po 31. decembri 2022, upozorňuje Sociálna poisťovňa, že musia oznámiť analytické údaje o svojich zamestnancoch čo najskôr. Ak zamestnávateľ neoznámi tieto údaje najneskôr do termínu podania Mesačného výkazu alebo Výkazu poistného za mesiac marec 2023, Sociálna poisťovňa tento výkaz nezpracuje kvôli chybe.

Zamestnávateľ si plní túto povinnosť na Registračnom liste FO-zmena.  Ide o tri analytické údaje, a to číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce. Upozorňujeme, že na takýto RLFO – zmena je potrebné okrem identifikačných údajov zamestnanca (RČ, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČPV) a príznaku či ide o fyzickú osobu bez pobytu v Slovenskej republike uvádzať iba analytické údaje zamestnanca.

Zamestnávateľ nevypĺňa údaje:

  • Typ právneho vzťahu
  • Zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa
  • Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2

Na spodnej časti RLFO–zmena vyplní zamestnávateľ dátum vzniku zmeny: dátumom 1. 1. 2023 a neskôr.

Dodržanie odporúčaní zaistí zamestnávateľom bezproblémové spracovanie RLFO-zmena, zapísanie analytických údajov a zároveň výrazne skráti čas potrebný na spracovanie RLFO.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.