Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného. Termín splatnosti je už 9. augusta

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2020 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2021, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2021 im uplynie 9. augusta 2021. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči SP a uloženiu penále za omeškanie.

Sociálna poisťovňa uplynulý mesiac zaslala oznámenie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia 157 748 SZČO. Z tohto počtu sociálne poistenie zaniklo 15 649 SZČO. Minimálne poistné bude od 1. júla t. r. do Sociálnej poisťovne odvádzať 121 104 SZČO, naopak maximálne poistné sa týka 95 SZČO. Ostatné SZČO majú platby stanovené podľa dosiahnutých príjmov z daňového priznania v rozpätí medzi sumou minimálneho a maximálneho poistného.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2021 do 9. augusta 2021 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.