Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, po novom ho bude poberať viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. júla 2023 menia sumy minimálneho dôchodku a mení sa aj spôsob určenia jeho sumy. Výška minimálneho dôchodku sa naviaže na sumu životného minima, ktoré bude určené od 1. júla 2023. O nových sumách minimálneho dôchodku bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať. O prepočet dôchodkov ju netreba žiadať, urobí tak automaticky a dôchodcovia, ktorých sa zmena týka, dostanú zo Sociálnej poisťovne rozhodnutia o zvýšení koncom júna a v júli.

Minimálny dôchodok sa „rozmrazí“ a naviaže na sumu životného minima

Sumy minimálneho dôchodku sa nemenili od roku 2020. Vzhľadom na sociálno-ekonomické zmeny, najmä nárast inflácie, dôjde po zmene zákona k ich „rozmrazeniu“. Zároveň sa sumy minimálneho dôchodku opätovne naviažu na sumu životného minima.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, je od 1. júla 2023 stanovená na 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku sa ďalej zvyšuje o:

  • 2 % za 31. až 39. rok,
  • 3 % za 40. až 49. rok,
  • 5 % za 50. až 59. rok,
  • 7 % za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia, ktorý sa na minimálny dôchodok hodnotí.

Skupina dôchodcov s minimálnym dôchodkom sa rozšíri

Zmenou určenia sumy minimálneho dôchodku sa rozšíri okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. To znamená, že nárok na minimálny dôchodok vznikne aj tým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú, lebo suma ich dôchodku je vyššia. Ak od 1. júla 2023 bude suma ich dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok im Sociálna poisťovňa začne vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.

O prepočet dôchodku netreba žiadať, urobí tak Sociálna poisťovňa automaticky

Nové sumy minimálneho dôchodku budú známe po zverejnení sumy životného minima platnej od 1. júla 2023.O nových sumách bude Sociálna poisťovňa verejnosť informovať osobitne a tieto sumy zverejní aj na svojej internetovej stránke. Poberateľ dôchodku si tak bude môcť aj sám overiť, či bude mať nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a či sa suma jeho dôchodku zvýši.

Sociálna poisťovňa sumy minimálnych dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Dôchodky vo zvýšenej sume im vyplatí v splátkach splatných v mesiaci júl 2023Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, bude informovaný písomným rozhodnutím. Rozhodnutia bude Sociálna poisťovňa zasielať koncom júna a v júli tak, aby dôchodcovia boli o zvýšení dôchodku informovaní vopred.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.