Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Kategória: Účtová skupina 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť

Na účte 548 sa účtujú ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napr. príspevky právnickým osobám, poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou. Na samostatnom analytickom účte k tomuto účtu sa sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien podľa osobitného zákona.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Členské príspevky právnickým osobám        I  548  I 325, 379 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť I     I      I
I    I    I                          I  548  I 325, 379 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Predpis záväzkov zo zodpovednosti účtovnej    I     I      I
I    I    I jednotky voči cudzím PO alebo FO         I  548  I  379   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Skončenie procesu obstarávania dlhodobého majetku I     I      I
I    I    I (zmarená investícia, ak nejde o škodu):      I     I      I
I    I    I a) DNM                      I  548  I  041   I
I    I    I b) DHM                      I  548  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Poškodenie zistené na DHM z titulu mimoriadnych  I     I      I
I    I PFA  I udalostí, ktoré je opraviteľné:          I     I      I
I    I IÚD  I a) odhad škody v čase jej vzniku (predpokladaný  I     I      I
I    I    I záväzok voči dodávateľovi opravy)         I  548  I  323   I
I    I    I b) oprava dodávateľským spôsobom         I  511  I  321   I
I    I    I c) zúčtovanie poškodenia s opravou:        I     I      I
I    I    I - v bežnom účtovnom období (storno zápisu)    I  323  I  548   I
I    I    I - v nasledujúcom účtovnom období (nevýznamná   I     I      I
I    I    I suma)                       I  323  I  548   I
I    I    I - v nasledujúcom účtovnom období (významná suma) I  323  I  428   I
I    I    I d) nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)  I  378  I  648   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Vyradenie dlhodobého majetku pri predaji podniku I     I      I
I    I    I alebo jeho časti:                 I     I      I
I    I    I a) zostatková cena DNM              I  548  I  07x   I
I    I    I b) zostatková cena DHM              I  548  I  08x   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie