Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, Miriama Podskubová, Senior Associate

Dňa 18.7.2023 podpísala prezidentka nový Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom júna schválil parlament. Predmetom jeho úpravy sú (cezhraničné) premeny, zmeny právnej formy obchodných spoločností a družstiev, a s nimi súvisiace zmeny, vrátane zmien právnej formy spoločností.

Veľké zmeny, či len veľké očakávania?

Ako veľký prínos možno hodnotiť sprehľadnenie pôvodnej právnej úpravy, ktorá zaradením v Obchodnom zákonníku, dopĺňaním písmen za existujúce čísla paragrafov začínala byť značne neprehľadná. V schválenom znení zákona však možno nájsť pozitíva aj negatíva. Popri niekoľkých doplneniach medzier Slovenskej právnej úpravy, ktoré sú značným prísľubom pre posun vpred aj naďalej totiž možno v schválenom znení nájsť viacero nedokonalostí, ktoré uvidíme či vyrieši resp. ako sa k ním postaví aplikačná prax.

Schválene znenie vychádza zo základnej definície pojmov rozhodných pre zmenu právnej formy, či premenu obchodnej spoločnosti. Novo definuje zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti, keď popri klasickej obchodnoprávnej zodpovednosti konateľa zavádza aj solidárnu zodpovednosť konateľa za porušenie povinnosti stanovenej zákonom v medziach občianskeho zákonníka. V samostatných paragrafoch sa vymedzuje účinnosť premeny/zmeny právnej formy a účinky takýchto zmien, pričom snahou bolo potvrdiť aktuálnu prax a teda, že zmena sa stáva účinnou dňom zápisu do obchodného registra.

To, v čom vidíme isté nedokonalosti nového zákona je logická nedôslednosť gramatickej syntaxe, ako aj systematické rozčlenenie uvedených ustanovení do samostatných paragrafov v snahe sprehľadniť prijatú úpravu. Možno je to len úvodný skepticizmus, ale takéto poňatie zákona podľa nášho názoru neprispieva k efektívnym riešeniam, len komplikuje tie nevyriešené.

Zmeny oproti súčasnej praxi

Aby sme ale novému zneniu nekrivdili úplne, príkladom uveďme aj niekoľko pozitív či vylepšení, ktoré nový zákon prináša ako:

  • samostatne upravené premeny a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.