Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Novela Zákonníka práce prináša pre zamestnanca možnosť výberu formy stravovania

Kategória: Z praxe Zdroj: Pracovné právo

Parlament schválil (4. 2. 2021) novelu Zákonníka práce, ktorou sa mení forma zabezpečenia stravovania zamestnávateľom. Na základe schválenej zmeny sa budú môcť zamestnanci rozhodnúť, či chcú od zamestnávateľa stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie. Možnosť výberu sa však netýka všetkých zamestnanov.

Koho sa zmena týka

Možnosť výberu sa týka len zamestnancov, ktorým zamestnávatelia nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zmluvnom zariadení.

Koho sa zmena netýka

Ak má zamestnávateľ vlastné stravovacie zariadenie alebo zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov v inom zmluvnom zariadení, schválená zmena sa tohto spôsobu poskytovania stravovania netýka.

Ako má prebiehať výber foriem zabezpečenia stravovania u zamestnávateľa

Konkrétny postup, ako si budú môcť zamestnanci vyberať medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie, si zamestnávatelia upravia  vo svojich interných predpisoch. Novela Zákonníka práce ho podrobne neupravuje.

Môže zamestnanec zmeniť svoj výber formy zabezpečenia stravovania?

Zamestnanec bude svojím výberom viazaný nasledujúcich 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Odkedy musia zamestnávatelia umožniť zamestnancom výber formy príspevku na stravovanie

Možnosť výberu nadobúda účinnosť od 1. marca 2021, no zamestnávatelia nemusia postupovať podľa týchto pravidiel od tohto termínu. Novela Zákonníka práce im totiž umožňuje postupovať podľa „starých pravidiel“ do 31. decembra 2021.

Ďalšie zmeny súvisiace so stravovaním zamestnancov

Novelou Zákonníka práce sa mení aj výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania na maximálne 2 % hodnoty uvedenej na stravovacej poukážke (doteraz to boli 3 %).

Novela Zákonníka práce ustanovuje aj povinnosť elektronickej formy stravovacej poukážky Uvedená zmena však je účinná až od 1. januára 2023. Nebude sa však týkať prípadov, keď nebude možné z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti elektronické stravenky.

Článok sme prevzali z portálu:

Pracovné právo


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).