Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Používanie auta na podnikanie konateľom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Konateľ a zároveň aj spoločník s. r. o. vypožičal bezodplatne súkromné motorové vozidlo svojej spoločnosti (jeho podiel na ZI=20 %, 2 spoločníci, 2 konatelia), ktorá ho používa na podnikanie. Je možné uplatňovať daňové výdavky v súvislosti s použitím vozidla na cesty z miesta bydliska konateľa do sídla spoločnosti, ak:

  1. Má v  mieste bydliska trvalý pobyt?
  2. Má v mieste bydliska prechodný pobyt?
  3. Býva v prenajatom byte, v ktorom nemá trvalý ani prechodný pobyt?

Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. sa spoločníci a konatelia spoločnosti s r. o. považujú za zamestnancov. Všeobecne platí, že cestu do zamestnania (napr. do sídla spoločnosti) a späť hradí zamestnanec zo svojich súkromných prostriedkov, a to tak radový zamestnanec ako aj spoločník a konateľ.

Uvedené platí bez rozdielu, o ktorú z troch alternatív uvedených v otázke ide. Teda nejde o náklad zamestnávateľa, resp. o daňovo uznaný výdavok. V konkrétnom prípade je nepodstatná aj tá skutočnosť, že ide o vozidlo, ktoré zamestnanec (napríklad aj spoločník a konateľ) bezodplatne vypožičal spoločnosti na podnikanie.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.