Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Posúdenie kontraktu z účtovného hľadiska a dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do krajiny EÚ, kde bude vykonávať hlavnú časť tejto činnosti. Ako účtovať jednotlivé faktúry s nákladovými položkami, ktoré budú spočívať v nákupe materiálu a služieb (subdodávky), pracovné cesty zamestnancov a subdodávateľov? Mohlo by ísť o zákazkovú výrobu alebo nedokončenú výrobu? V prípade, že ani jedno riešenie nie je správne, je možné ponechať časť nákladov v súvislosti s ich dodaním v roku 2020, hoci ukončenie projektu a výnos bude účtovaný v roku 2021. Je vo všeobecnosti potrebná registrácia na DPH na práce (služby-repasia) v inej krajine EÚ na časť prác, ktoré tu bude slovenský subdodávateľ vykonávať a spoločnosť ich tu protokolárne preberie (následne bude celé dielo fakturovať do krajiny EÚ-platiteľovi DPH)?

Pre posúdenie, či ide o zákazkovú výrobu, sú rozhodujúce predovšetkým zmluvné podmienky medzi dodávateľom a odberateľom. Zmluva na zhotovenie diela, uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom (investorom), je vždy individuálna, uzatvorená na zhotovenie konkrétnej zákazky.  Zákazkovou výrobou sa rozumie vytvorenie jednotlivého hmotného majetku, alebo kombinácie hmotných majetkov, ktoré spolu súvisia, alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, účel alebo použitie na základe zmluvy (napr. budova, cesta, čerpacia stanica PHL a podobne). Pre zákazkovú výrobu je charakteristické:

  • existencia písomnej zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom o zhotovení predmetu zákazkovej výroby. Predmet zákazkovej výroby sa zhotovuje pre konkrétneho objednávateľa,
  • objednávateľ má právo určovať hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, a to aj také, ktoré zhotoviteľ bežne nere
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).