Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Granty prijaté z Európskej únie a ich oslobodenie od dane z príjmov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou prijal v roku 2020 finančné prostriedky formou grantu z EÚ na základe výzvy na predkladanie návrhov vyhláseného pre regionálnu politiku. Finančné prostriedky z grantu sú určené na financovanie určitého spoločného programu Európskej únie. Podliehajú tieto finančné prostriedky prijaté formou grantov z EÚ zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo sú oslobodené od dane z príjmov?

Granty predstavujú nenávratné finančné čiastky obvykle dostupné na špecifické účely, ktoré sú poskytnuté po splnení stanovených kritérií. Jedným z hlavných faktov často spojených so získaním grantu je (ale nie vždy) spolufinancovanie, t. j. nutnosť vynaložiť taktiež svoje vlastné finančné prostriedky. Množstvo grantov je špecificky poskytovaných pre určitú lokalitu alebo región. Právnym základom je grantová zmluva alebo zmluva o poskytnutí grantu. Ide o finančné prostriedky EÚ, ktoré sú určené na financovanie určitého spoločného programu EÚ poskytnuté na základe medzinárodnej zmluvy. Prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv uzatvorené s inými štátmi sú upravené v § 8 ods. 4 a v § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.