Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Súhlas dotknutej osoby v kontexte prevodu prevádzkovateľa (zamestnávateľa)

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Jana Žuľová, PhD. Zdroj: Pracovné právo

Neustály priemyselný vývoj spoločnosti má za následok čoraz častejšie korporátne zmeny podnikov. V mnohých prípadoch sú spoločnosti nútené reagovať na potreby trhu i vlastnú ekonomickú situáciu práve tým, že prevádzajú niektoré zložky svojho podnikania alebo prevádzajú podnik ako celok, či „len“ delegujú vybrané činnosti podniku na iný podnik a pod. Situácie, v rámci ktorých dochádza k prevodom zamestnávateľa, či jeho hospodárskej jednotky majú vlastnú právnu reguláciu (§ 27 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov).

Cieľom tejto právnej úpravy je poskytnúť ochranu slabšiemu subjektu, t. j. zamestnanom. Ustanovenie § 27 definuje , že ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu. Ide o tzv. generálnu sukcesiu, t. j. na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, avšak treba zvýrazniť, že ide o práva a povinnosti týkajúce sa pracovnoprávneho vzťahu. Je otázne, či takú povahu má aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý dal zamestnanec zamestnávateľovi, aj keď v súvislosti s realizáciou pracovnoprávnych vzťahov. Domnievame sa, že súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udelený pôvodnému prevádzkovateľovi, čaká iný právny osud, než je generálna sukcesia.

K súhlasu podľa GDPR

K tomu, aby mohol prevádzkovateľ (každý jeden zamestnávateľ) zákonným spôsobom spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, musí mať relevantný právny základ. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) upravuje šesť druhov právnych základov, medzi nimi aj súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.