Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Súdne poplatky hradené advokátom v mene a na účet klienta

Advokát zaplatil v mene a na účet klienta súdny poplatok vo výške 150 eur. Odmena za jeho právne služby bola vo výške 50 eur. Akým spôsobom vstupujú súdne poplatky, ktoré uhradil advokát v mene a na účet klienta pri poskytovaní právnych služieb, do jeho základu dane?

Advokát zisťoval odpoveď na otázku aj cez dopyt na FRSR, na základe ktorého ho zaujímalo, ako má správne posudzovať hradenie súdnych poplatkov z hľadiska dane z príjmov a z hľadiska DPH.

Na základe odpovede FRSR zistil toto:

  • v oblasti dane z príjmov

Advokát má nárok na náhradu hotových výdavkov (t. j. aj súdnych poplatkov), ktoré tvoria jeho zdaniteľný príjem. Uvedené platí na základe vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v z. n. p.

  • v oblasti DPH

Súdny poplatok platený v mene a na účet klienta tvorí prechodnú položku, nevstupuje do základu dane, a teda sa nezarátava ani do obratu advokáta na účely jeho registrácie pre DPH.

Na základe týchto odpovedí poskytnutých Finančnou správou SR advokát predpokladá, že v prípade, ak súdny poplatok, ktorý uhradil v mene a na účet klienta pri poskytovaní právnych služieb, je vo výške 150 eur a odmena za právne služby predstavuje 50 eur, z hľadiska dane z príjmov bude jeho zdaniteľný príjem 200 eur, ale z hľadiska DPH vstupuje do jeho obratu na účely registrácie pre DPH len 50 eur (odmena za jeho právne služby).

Je správny výklad, že súdny poplatok, ktorý advokát zaplatí v mene a na účet klienta, napríklad v prípade podaní na obchodný register SR, automaticky vstupuje do jeho zdaniteľného príjmu, a to napriek tomu, že ide de facto o cudzí náklad, z ktorého advokát nemá žiadny príjem?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.