Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Uplynutie lehoty na podanie daňového priznania a sankcie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Aké sú možnosti podania daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 aj po uplynutí lehoty na jeho podanie po skončení pandémie bez toho, aby správca dane uložil pokutu za jeho podanie po ustanovenej lehote podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.)? Je žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty alebo odkladu platenia dane spoplatnená?

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa obdobie pandémie pre opatrenia uvedené v tomto ustanovení považujú za skončené. Medzi nimi sú uvedené aj opatrenia z oblasti dane z príjmov, ktoré sú obsiahnuté v ust. § 21 – 24a zákona č. 67/2020 Z. z. Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 (ďalej len „ DP“) upravoval počas obdobia pandémie § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. Toto ustanovenie umožňovalo daňovníkovi podať daňové priznanie aj v inom ako v riadnom termíne podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), t. j. aj po 31. marci 2020, ale aj počas pandémie kedykoľvek, pričom daňovník nemal povinnosť daň uvedenú v tomto priznaní aj zaplatiť. Sumu tejto dane zaplatil daňovník tiež kedykoľvek, ale najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Podľa údajov z finančného riaditeľstva o počte podaných daňových priznaní v riadnom termíne alebo počas obdobia pandémie kedykoľvek bez ohľadu, na to, či podali oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie alebo nie, podalo daňové priznanie v riadnom termíne až 75 % daňovníkov a k 30. 9. 2020 podalo daňové priznanie už 89 % daňovníkov. Išlo prevažne o daňovníkoch, ktorí v podanom priznaní vykazovali daňové preplatky, a tieto žiadali vrátiť, ale išlo aj o daňovníkoch, ktorí napr. pri žiadostiach o dotácie, pri projektoch na získanie finančných prostriedkov z európskych fondov, verejné súťaže, mali povinnosť predkladať posledné daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým je daňové priznania za obdobie 2019 a aj účtovnú závierku za účtovné obdobie 2019.

Daňové preplatky správca dane vrátil v ustanovenej 40-dňovej lehote, ak daňovník vyplniť žiadosť o vrátenie daňového pr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.