Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zákon o dorovnávacej dani podrobnejšie

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, k.s., Michaela Salayová, Senior Tax Manager

Návrh zákona o tzv. dorovnávacej dani, ktorý do slovenskej legislatívy transponuje smernicu Rady EÚ č. 2022/2523 z 14. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii bol schválený. Cieľom zavedenia dorovnávacej dane je obmedziť daňovú konkurenciu štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia príjmov právnických osôb a zabezpečenie minimálneho zdanenia podnikov na Slovensku, ktoré sú súčasťou nadnárodných skupín aspoň na úrovni 15 %. Účinnosť zákona o dorovnávacej dani je od 31.12.2023

Subjekty, na ktoré sa dorovnávacia daň vzťahuje

S cieľom zabrániť nepriaznivým vplyvom na menšie nadnárodné podniky na vnútornom trhu sa dorovnávacia daň bude vzťahovať len na subjekty nachádzajúce sa v Európskej únii, ktoré sú členmi nadnárodných skupín podnikov, alebo veľkých vnútroštátnych skupín, ktoré dosahujú ročný prah konsolidovaných výnosov aspoň 750 miliónov EUR v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovného obdobiu.

Uvedená prahová hodnota je v súlade s prahovou hodnotou existujúcich medzinárodných daňových pravidiel, ako sú pravidlá týkajúce sa podávania automatickej výmeny správ podľa jednotlivých štátov  (CbCR pravidlá). MF SR odhaduje, že nová povinnosť sa dotkne cca 5 000 daňových subjektov v SR.

Sadzba dane a spôsob výpočtu

Zákon stanovuje minimálnu sadzbu dane na úrovni 15 %. V prvom rade musia subjekty, ktoré sú súčasťou nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, sledovať, či ich efektívna sadzba dane dosiahne aspoň 15 %. V prípade, že efektívna sadzba dane za tieto subjekty je nižšia ako minimálna sadzba dane, subjekt je povinný zapla

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.