Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Predaj a spätný prenájom z hľadiska slovenských účtovných predpisov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Andrea Šikulová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Ako vnímať predaj a spätný prenájom podľa účtovných a daňových predpisov? Slovenská účtovná legislatíva pozná pojem finančný prenájom, ktorý je definovaný kombináciou daňových a účtovných predpisov, pravidlá jeho účtovania určujú účtovné predpisy.

Definícia finančného prenájmu podľa účtovných predpisov

Podľa § 30a ods. 1 písm. a) postupov účtovania na účely účtovania finančného prenájmu sa finančným prenájmom rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu (odkaz je na § 2 písm. s) druhý až piaty bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; pozri nižšie) tohto majetku.

Definícia finančného prenájmu podľa daňových predpisov

Podľa § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, finančným prenájmom sa rozumie obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prena

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).