Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Predaj a spätný prenájom z hľadiska slovenských účtovných predpisov

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Andrea Šikulová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Ako vnímať predaj a spätný prenájom podľa účtovných a daňových predpisov? Slovenská účtovná legislatíva pozná pojem finančný prenájom, ktorý je definovaný kombináciou daňových a účtovných predpisov, pravidlá jeho účtovania určujú účtovné predpisy.

Definícia finančného prenájmu podľa účtovných predpisov

Podľa § 30a ods. 1 písm. a) postupov účtovania na účely účtovania finančného prenájmu sa finančným prenájmom rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu (odkaz je na § 2 písm. s) druhý až piaty bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; pozri nižšie) tohto majetku.

Definícia finančného prenájmu podľa daňových predpisov

Podľa § 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, finančným prenájmom sa rozumie obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prena

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

MPSVaR MPSVaR

V Zbierke zákonov dňa 6. 8. 2022, vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.