Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

centy

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zákonnom platidle rozhoduje Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom a ECB).

Podľa informácií v hotovostnom peňažnom obehu na úrovni eurozóny už najmenšie euromince nepoužíva 5 krajín eurozóny: Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Taliansko.

Vo Fínsku, Belgicku a Taliansku je zaokrúhľovanie na najbližší 5 eurocent stanovené v zákone a v ostatných krajinách ide o zaokrúhľovanie na dobrovoľnej báze, resp. na dohode zúčastnených strán (národné banky, banky, obchod, verejnosť).

Vláda Slovenskej republiky prijala zaokrúhľovanie na národnej úrovni s tým, že 1 a 2 eurocentové mince zostanú naďalej zákonným platidlom, len pri platbách v hotovosti sa budú zaokrúhľovať na 5 centov. Znamená to, že 1 a 2 eurocentové mince ostanú naďalej v obehu, bude možné nimi platiť, len sa už nebudú vydávať v obchodoch.

Vplyv zaokrúhľovania cien v hotovosti na zníženie nákladov

Zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov bude mať podstatný vplyv na zníženie nákladov podnikateľov na manipuláciu a spracovaní 1 a 2 eurocentových mincí, ale aj verejnosti za poplatky bánk za vloženie hotovosti, resp. prispeje k zjednodušeniu vydávania mincí pri hotovostnom platobnom styku. Obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí bude mať pozitívny efekt aj na životné prostredie, najmä v týchto oblastiach:

  • zníženie použitia obalového o materiálu a zníženie počtu prepráv týchto mincí,
  • zníženie potreby ocele a medi, spotreby vody a chemikálií potrebných pri výrobe 1 a 2 eurocentových mincí,
  • zníženie množstva odpadu vznikajúceho pri výrobe mincí vyžadujúceho si ďalšiu recykláciu,
  • zníženie počtu prepráv peňazí od výrobcu mincí a následne medzi ostatnými účastníkmi hotovostného peňažného obehu (NBS, banky, obchodníci a pod.) počas celého životného cyklu mincí a s tým súvisiace zníženie emisií CO2 a NOx,
  • zníženie spotreby plastov, príp. iného druhu obalového materiálu potrebného pri výrobe a následne pri manipulácii, uskladnení a prevozoch mincí,
  • úspora energií potrebných pri spracovaní mincí a ich uskladnení.

Tento celkový rozsah pozitívneho vplyvu na životné prostredie bude čiastočne znížený zvýšenou emisiou 5 eurocentových mincí. Tento nárast by však mal byť omnoho nižší v porovnaní so zníženou (až nulovou) emisio

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).