Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Lehoty súvisiace s vysporiadaním daňovej povinnosti za rok 2019

Zamestnávateľ je povinný počas zdaňovacieho obdobia plniť oznamovacie a predkladacie povinnosti (v súvislosti s predkladaním daňových tlačív) v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p., ak koniec lehoty úkonu zamestnávateľa pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály