Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Vznik a existencia stálej prevádzkarne v kontexte "Závislý zástupca"

Dátum: Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD. Rubrika: Medzinárodné zdaňovanie

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania ziskov podnikov (rezidentov druhých zmluvných, resp. nezmluvných štátov), ktoré vykonávajú na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) svoju činnosť, vysvetliť, ako sa aplikujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, posúdiť vznik stálej prevádzkarne v kontexte „Závislý zástupca“ na území SR v súlade s aktualizáciou Modelovej daňovej zmluvy OECD o daniach z príjmov a z majetku (ďalej len „Modelová zmluva“) v kontexte záverov správy k akcii 7 „Úmyselné vyhýbanie sa situáciám existencie stálej prevádzkarne“ vypracovanej pracovnou skupinou č. 1 k daňovým zmluvám a súvisiacim otázkam v rámci projektu OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a poskytnúť komplexný obraz o aktuálnych doplnených princípoch pre prisudzovanie ziskov takejto stálej prevádzkarni. Tieto zmeny sú ilustrované na praktických modelových situáciách.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály