Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Miestne zisťovanie a postavenie daňového subjektu

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Správa daní

Pri výkone správy daní a poplatkov môže vzniknúť situá­cia, keď správca dane nemá postačujúce množstvo dôkazov, ktoré by mu umožňovali vydať meritórne rozhodnutie. V takomto prípade nemôže správca dane zostať nečinný, ale musí si zabezpečiť dôkazy vlastnou iniciatívou. Miestne zisťovanie preto predstavuje prípad, keď si správca dane sám zabezpečí dôkazy preverovaním skutočností u daňového subjektu. Pri výkone miestneho zisťovania majú zamestnanec správcu dane a daňový subjekt určité práva a právne povinnosti ustanovené zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), ktorý je podstatnou právnou úpravou. Preto pre právnu relevanciu miestneho zisťovania a záverov z neho vyplývajúcich je nevyhnutné, aby správca dane plne rešpektoval práva kontrolovaného daňového subjektu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály