Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Pojem dôkaz a dokazovanie v daňovom procese

Dátum: Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Rubrika: Správa daní

Proces dokazovania predstavuje podstatnú súčasť daňového konania, nakoľko sa v ňom zabezpečujú dôkazy, ktoré sú dôležitým podkladom pre meritórne rozhodnutie. Pritom, daňový subjekt má právnu povinnosť predkladať správcovi dane dôkazy za účelom preukázania svojich tvrdení. Pokiaľ daňový subjekt nepredkladá dôkazy, tak správca dane musí vyvíjať aktivity smerujúce k získaniu dôkazov za účelom vydania rozhodnutia. Taktiež je potrebné vyzdvihnúť, že podľa § 24 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (dňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) za „dôkaz“ je potrebné v daňovom konaní považovať všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutkového stavu veci, ktorá je predmetom správneho procesu. Pokiaľ správca dane určitý dôkaz nevykoná, tak uvedené musí uviesť v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály