Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Evidencia analytických údajov v sociálnom poistení od 1. januára 2023

Dátum: Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Od 1. 1. 2023 musia zamestnávatelia oznamovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. V tomto článku vás oboznámime o aké údaje zamestnanca ide a v akej lehote je zamestnávateľ povinný splniť oznamovaciu povinnosť.

Nový typ evidencie údajov o zamestnancoch
Od 1.1.2023 vzniká v sociálnom poistení nový typ evidencie údajov zamestnanca pod názvom
evidencia analytických údajov zamestnanca
. Podľa ust. § 232a zákona č. 317/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 317/2018 Z.z.") je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo právneho vzťahu fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu. Evidencia analytických údajov obsahuje:
-
číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,
-
číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.
-
dohodnutý rozsah pracovného času,
-
počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zo zárobkovej činnosti zúčtovanému na výplatu za mesiac,
Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca tieto údaje za obdobie od 1. januára 2023.
Analytické údaje o zamestnancovi je zamestnávateľ povinný oznámiť v zákonom stanovenej lehote Sociálnej poisťovni, ktorá ich bude následne zhromažďovať a tieto údaje použije na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme. Podľa § 170 zákona o sociálnom poistení používanie údajov zhromaždených v informačnom systéme je výhradným právom Sociálnej poisťovne.
Druhy analytických údajov
Od 1.1.2023 je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu
4 nových analytických údajov
zamestnanca, a to od vzniku do zániku dôchodkového poistenia každého zamestnanca. Evidenčná povinnosť sa vzťahuje na každý právny vzťah zamestnanca, ktorý mu zakladá povinné dôchodkové poistenie;
ide teda nielen o výkon zárobkovej činnosti v pracovnom pomere, ale aj o zamestnancov v právnom vzťahu dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru
.
______________________________
Poznámka: Analytické údaje je potrebné oznamovať napríklad aj za konateľa či spoločníka, ak vykonávajú pre spoločnosť závislú činnosť (nakoľko ide o dôchodkovo poistené osoby). Ide napríklad o konateľa spoločnosti s ručením obmedzením, ktorý za výkon funkcie poberá odmenu.
______________________________
Prvé 3 analytické údaje (miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a rozsah pracovného času) oznamuje zamestnávateľ v registračnom liste fyzickej osoby (RLFO), ktorý má od 1.1.2023 predpísaný nový vzor; v oddiele 5 s názvom "Doplňujúce údaje zamestnanca" boli doplnené nové položky na vyplnenie týchto nových údajov:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály