Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Organizácia cestovného ruchu – oslobodenie od dane

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Organizácia cestovného ruchu v rámci svojej podnikateľskej činnosti získava platby za:

  • Organizovanie podujatia pre členov, kde sú animátori, propagácia regiónu.

Možno túto činnosť priradiť ku kultúrnym službám podľa § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) citujem: „Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované:

  1. právnickou osobou zriadenou zákonom,14)
  2. právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu,15)
  3. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.“
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály