Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Eva Mihálová

Počet článkov autora: 2


Komentár k novele zákona o DPH (III.)

(pokračovanie) Táto časť komentára k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zákonom č. 344/2020 Z. z. nadväzuje na predchádzajúcu II. časť a týka sa najmä osobitných úprav pre zjednodušenie p...

Komentár k novele zákona o DPH (II.)

(pokračovanie) Novelizácia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. zákonom č. 344/2020 Z. z. (ďalej len „novela“ a „zákon o DPH“) priniesla rozsiahle zmeny pravidiel v elektronickom obchode. V druhej časti komentára zameranej...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.