Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Najčastejšie chyby pri ukladaní účtovnej závierky

Dátum: Rubrika: Podvojné účtovníctvo

Účtovné závierky (ďalej len „ÚZ“) sa ukladajú do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“). Pri ich ukladaní sa účtovné jednotky dopúšťajú niektorých chýb, na základe ktorých do RÚZ uložené nie sú.

Účtovné závierky nie sú prílohou daňového priznania

ÚZ nie sú prílohou daňového priznania (ďalej len "DP"), ale sa do RÚZ ukladajú samostatne cez Účtovné dokumenty. Ak sa podá ÚZ ako príloha k DP, do RÚZ nie je doručená. Účtovná jednotka potom musí opätovne podať ÚZ cez Účtovné dokumenty.

Záver

DPsa podáva samostatne, ÚZ samostatne. V praxi sa ešte stáva, že účtovné jednotky chcú uložiť do RÚZ osobitne Súvahu a osobitne Výkaz ziskov a strát. Takéto samostatné podanie súčastí ÚZ nie je možné.

Ukladanie účtovnej závierky do RÚZ a poznámky k účtovnej závierke

ÚZ sa ukladá do RÚZ prostredníctvom Účtovných dokumentov a ukladá sa ako jeden celok, t.j. vrchný tzv. "krycí list" so všeobecnými náležitosťami, za ktorým nasleduje Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Neoddeliteľnou súčasťou ÚZ sú poznámky, ktoré sa posielajú ako príloha k ÚZ uložené najlepšie vo formáte pdf. Nie je prípustné osobitne poslať výkazy: súvahu a výkaz ziskov a strát a osobitne, napr. cez všeobecné podanie poznámky. Ak ÚZ neobsahuje aj poznámky, nepovažuje sa za úplnú, pretože podľa § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") ÚZ sa považuje za jeden celok, a navyše nebude doručené do RÚZ(bez poznámok sa ÚZ nedá odoslať do RÚZ).

Ukladanie účtovnej závierky do RÚZ - postup

Účtovná jednotka sa prihlási do svojej internetovej zóny pre elektronickú komunikáciu, potom klikne na:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály