Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Smernica o zverejňovaní nefinančných informácií v účtovných závierkach vstúpila do platnosti

Dátum: Rubrika: ESG

Rada Európskej únie schválila smernicu o vykazovaní informácií o podnikovej udržateľnosti 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (ďalej len "CSRD"), ktorá nadobudla účinnosť 5. januára 2023. Členské štáty EÚ majú povinnosť transponovať nové pravidla do národnej legislatívy do 6. júla 2024.
Cieľom smernice je určiť pravidlá pre vykazovanie relevantných, porovnateľných a spoľahlivých informácií o udržateľnosti podnikov, ktoré pomôžu investorom nasmerovať svoje investície do podnikov, ktoré podporujú prechod na udržateľné hospodárstvo v súlade s Európskou zelenou dohodou
(balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu).
Táto smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov mení a dopĺňa smernicu o vykazovaní nefinančných informácií z roku 2014. Rozširuje okruh spoločností, zavádza nové povinnosti a s tým súvisiace podrobnejšie požiadavky na vykazovanie informácií o dôležitých environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektoch (ESG) a taktiež povinnosti týkajúce sa zabezpečenia kvality vykazovaných informácií - uisťovania.
Koho sa nové pravidla týkajú?
Pravidlá sa týkajú veľkých spoločností, to znamená, že ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prekračujú dve z troch nasledujúcich kritérií:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály