DPH v praxi Ročník 2016 Vydanie 2/2016

späť

Úprava dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku (I.)

Investičný majetok je na účely DPH sledovaný prísnejšie ako ostatné druhy majetku nadobúdané platiteľom DPH. Súvisí to s vyššou sumou odpočítanej DPH v súvislosti s nadobudnutím tohto majetku, ktorú si platiteľ dane jednorazovo uplatňuje. Okrem toho, že pre odpočítanie dane pri investičnom majetku sa uplatnia všeobecné pravidlá platné pre odpočítanie DPH, ktorých podstatou je preukázanie väzby prijatého plnenia – v tomto prípade investičného majetku – na účely podnikania platiteľa, platiteľ má ďalšiu povinnosť. Zmenu účelu použitia investičného majetku oproti „pôvodnému plánu“ je povinný sledovať pri nehnuteľnostiach až po dobu 20 rokov. Zmena účelu použitia investičného majetku má vplyv na výšku daňovej povinnosti, resp. výšku nadmerného odpočtu platiteľa v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom ku zmene došlo.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku