Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Pomerné odpočítanie DPH (C-566/17; prípad Zwiazek Gmin)

Dátum: Autor/i: Ing. Vladimír Pastierik Rubrika: Z Európskej únie

Právo na odpočítanie dane je nedeliteľnou súčasťou režimu DPH a zaručuje princíp neutrality dane, ak ide o nákupy (na vstupe) použité na zdaniteľné predaje (na výstupe). Podľa ustanovení § 49 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) si môže platiteľ odpočítať na vstupe daň z nákupov tovarov a služieb, ktoré použije na zdaniteľné predaje tovarov a služieb. Ak ide o nákupy, ktoré nie sú použité na zdaniteľné predaje, potom odpočet dane na vstupe nie je možný; ide o prevzatý článok 168 písm. a) spoločnej eurosmernice 2006/112/ES o DPH.

V praxi niekedy vzniká otázka, aký je nárok na odpočet dane z tzv.
zmiešaných nákupov
, teda nákupov použitých tak na zdaniteľné predaje ako aj na nezdaniteľné predaje. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ (SDEÚ), pričom výklad odpočtu dane pri zmiešaných nákupoch poskytol SDEÚ napríklad v rozsudku C-566/17 (prípad Zwiazek Gmin - Združenie obcí).
Združenie obcí je poľskou právnickou osobou, ktorá vykonávala
nezdaniteľnú činnosť
zberu komunálneho odpadu; táto činnosť je financovaná z poplatku vyberaného obcami, nepredstavuje ekonomickú činnosť spadajúce pod spoločný systém DPH, a teda nepodlieha dani (bod 12 rozsudku). Združenie obcí neskôr pribralo aj ďalšie činnosti, napríklad požičiavanie kontajnerov, čo už je
zdaniteľná činnosť
podliehajúca dani. Združenie obcí realizovalo nákupy, ktoré sa dali priradiť k nezdaniteľnej činnosti,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály