Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Mestská karta ako viacúčelový poukaz

Dátum: Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku „DSAB Destination Stockholm AB“ (C637/20) zaoberal definíciami „poukazu“ a „viacúčelového poukazu“ podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi.

Východisková situácia
Spoločnosť DSAB Destination Stockholm AB ("DSAB") predáva kartu určenú pre turistov navštevujúcich Štokholm.
Táto karta poskytuje svojmu držiteľovi právo vstupu na šesťdesiat turistických atrakcií, ako sú pamätihodnosti alebo múzeá, počas obmedzenej doby a do určitej hodnoty.
Poskytuje tiež možnosť využiť okolo desať služieb osobnej dopravy, ako sú vyhliadkové okružné jazdy prevádzkované vlastnými autobusmi a loďami spoločnosti DSAB ("Hop on - Hop off") a prehliadky organizované inými poskytovateľmi.
Niektoré z týchto služieb podliehajú DPH so sadzbou od 6 % do 25 %, zatiaľ čo iné služby sú od DPH oslobodené. Držiteľ karty používa túto kartu ako platobný prostriedok na prístup k atrakcii alebo na využitie služby a neplatí žiadne ďalšie poplatky, pričom táto karta sa jednoducho načíta prostredníctvom čítačky. Na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou DSAB poskytovateľ služby následne prijme od tejto spoločnosti odplatu za každý vstup alebo využitie služby, určenú ako percentuálny podiel z ich obvyklej ceny. Poskytovateľ služby nie je povinný poskytnúť držiteľovi uvedenej karty prístup k svojim službám viac ako raz. Spoločnosť DSAB nezaručuje žiadny minimálny počet návštevníkov. V prípade dosiahnutia limitu hodnoty karty ju už jej držiteľ nemôže využívať.
Karta existuje v niekoľkých verziách, ktoré majú rôznu dobu platnosti a limity hodnoty. Karta pre dospelých s platnosťou 24 hodín stojí 669 švédskych korún (SEK) (približne 65 eur). Počas tejto doby platnosti môže držiteľ túto kartu používať ako platobný prostriedok až do výšky 1 800 SEK (približne 176 eur). Uvedená doba platnosti začína plynúť od okamihu prvého použitia uvedenej karty. Samotná karta musí byť použitá v lehote jedného roka od jej nákupu.
Spoločnosť DSAB požiadala o výkladové stanovisko švédsku komisiu pre daňové právo ("Skatterättsnä
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály