Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Určenie miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa určenia miesta dodania služieb v prípade zapojenia príjemcu do podvodu s daňou z pridanej hodnoty (DPH) – C‑641/21 Climate Corporation Emissions Trading.

Predmet sporu
Rakúska spoločnosť Climate Corporation Emissions Trading GmbH (ďalej len "Climate Corporation") previedla za protihodnotu emisné kvóty skleníkových plynov na nemeckú spoločnosť Bauduin Handelsgesellschaft mbH (ďalej len "Bauduin").
Rakúsky daňový úrad kvalifikoval tieto prevody emisných kvót skleníkových plynov ako zdaniteľné plnenia (dodania tovaru), na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie od DPH pri dodaní tovarov v rámci Spoločenstva. Podľa tohto daňového úradu sa spoločnosť Bauduin ako tzv. "missing trader" podieľala na DPH podvode typu "kolotoč" a spoločnosť Climate Corporation vedela alebo mala vedieť, že tieto kvóty budú použité na účely úniku na DPH.
Rakúsky súd konštatoval, že prevody emisných kvót skleníkových plynov sa musia kvalifikovať nie ako "dodanie tovaru", ale ako "poskytovanie služieb" s miestom dodania v Nemecku, pričom spoločnosť Bauduin bola osobou povinnou platiť DPH s týchto služieb v Nemecku.
Predmetom sporu bola teda otázka, či v prípade poskytnutia služby zdaniteľnou osobou so sídlom v jednom členskom štáte zdaniteľnej osobe so sídlom v inom členskom štáte môžu orgány prvého členského štátu určiť, že sa za miesto dodania tejto služby, ktoré sa podľa všeobecného (B2B) pravidla nachádza v tomto inom členskom štáte, napriek tomu považuje miesto nachádzajúce sa v prvom členskom štáte, keď dotknutý poskytovateľ služby vedel alebo mal vedieť, že sa týmto poskytnutím služby podieľa na DPH podvode spáchanom príjemcom tejto služby v rámci reťazca plnení.
Argumenty uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ
Súdny dvor EÚ na úvod konštatoval, že:
-
plnenie spočívajúce v prevode emisných kvót skleníkových plynov za protihodnotu treba kvalifikovať ako poskytovanie služieb,
-
pri určení miesta dodania služieb treba zohľadniť jednak všeobecné, ako aj osobitné pravidlá pre špecifické poskytnutia služieb,
-
cieľom
týchto ustanovení určujúcich miesto zdanenia poskytovaných služieb je
vyhnúť sa na jednej strane konfliktom právomocí, ktoré by mohli viesť k dvojitému zdaneniu, a na druhej s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály