Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - Október 2022

Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

FR SR zverejnilo nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13. 2. 2023 na území EÚ. Systém EMCS (Excise Movement and Control System) ako celoeur...

Oznámenie MF SR o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo oznámenie č. MF/016055/2022-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní.

Biznis bude čeliť ochladeniu trhu, nedostatku financií, ale aj podvodom

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Ochladenie trhu, platobná neschopnosť, vyššia koncentrácia podvodov a zhoršujúca sa kondícia malých podnikov. Toto sú štyri výzvy, ktorým bude už čoskoro čeliť svetový biznis. Dôvodmi sú pandémia nového koronavírusu, problémy v dodávateľských reťa...

MH pripravilo výzvu na kompenzácie cien energií pre energeticky náročné podniky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácií za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) oprávneným energeticky náročným podnikom. 

Úrazové dávky sa v roku 2023 zvýšia o 10,9 percenta

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada náklad...

O pár dní končí aplikácia Pokladnica

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Aplikácia na evidovanie tržieb Pokladnica bude v prevádzke už len do pondelka 17. októbra tohto roka. Od tohto dátumu ju definitívne nahradí nová aplikácia VRP 2. Podnikateľom je k dispozícii už od 1. júla tohto roka a postupne ju využíva čoraz vi...

Stará verzia aplikácie eDane končí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Stará verzia aplikácie eDane bude od 2. novembra tohto roka nefunkčná. Je preto potrebné, aby si klienti starú verziu odinštalovali a nahradili ju novou verziou. Dostupná je na portáli finančnej správy. Nová verzia aplikácie má zachované všetky ob...

V budúcom roku sa zvýšia maximálne sumy dávok nemocenské, materské, tehotenské i ošetrovné

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

V budúcom roku budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vyme...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: ŠUSR

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 39. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 38. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Ceny CNG a LNG sa nezme...

Rekordná suma pre tretí sektor

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v roku 2022 poukázala už takmer 80 miliónov eur na účty neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bolo spracovaných o takmer 80.000 viac vyhlásení o poukázaní pod...

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Občan, či podnikateľ sa môže dostať do situácie, že nedokáže zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne mu daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovník môže využiť viaceré zákonné možnosti, ako tút...

Za úhradu tovarov by mohli ľudia získať finančný príspevok

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Za úhradu tovarov a služieb by ľudia mohli získať finančný príspevok, a to na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient.

Vláda bude rokovať aj o navýšení peňazí na kurzarbeit

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Limit pre zabezpečenie poskytovania podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeitu, v ďalších mesiacoch tohto roku sa má zvýšiť o dodatočných 20 miliónov eur. 

EÚ pridala Anguillu, Bahamy a ostrovy Turks a Caicos na čierny daňový zoznam

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Rada EÚ pre financie (Ecofin), ktorá v utorok zasadala v Luxemburgu, pridala Anguillu, Bahamy a ostrovy Turks a Caicos na zoznam EÚ, obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely. V stanovisku Rady ministrov sa uvádza, že EÚ aj naďa...

V októbri dostane viac ako 62 tisíc SZČO oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca júna, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti. Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiada...

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej kontrole

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR vydáva metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom zabezpečiť jeho jednot...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov