Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej kontrole

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR vydáva metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom zabezpečiť jeho jednotnú aplikáciu. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. Prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby so zachovaním minimálnych požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 357/2015 Z. z. Toto metodické usmernenie sa vydáva v nadväznosti na novelu zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 39/2022 a nadobudla účinnosť 1. marca 2022.

Celé metodické usmernenie si môžete stiahnuť tu:

Metodické usmernenie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.