Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Audit


Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k finančnej kontrole

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR vydáva metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom zabezpečiť jeho jednot...

Novelizácia zákona o finančnej kontrole a audite

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Dňa 01. 03. 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 02. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš...

Pri eurofondových projektoch budú musieť byť zverejnené všetky mená autorov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: TASR

Pri eurofondových projektoch bude po novom zrejme nutné zverejniť titul, meno a priezvisko každej fyzickej osoby, či obchodné meno alebo názov právnickej osoby, ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.