Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Oznámenie MF SR o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo oznámenie č. MF/016055/2022-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní.
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:
Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam sú súčasťou tohto oznámenia.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.