Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Predaj tovaru cez e-shop z Poľska na Slovensko a do Čiech

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, platiteľ DPH, chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko, ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách?

Zo znenia otázky vyplýva, že slovenská spoločnosť nadobudne tovar v Poľsku a odtiaľ ho bude dodávať do Českej republiky a na Slovensko formou zásielkového predaja. Preprava tovaru (ktorého vlastníkom je už slovenská spoločnosť) zákazníkom do Českej republiky alebo do SR začína v Poľsku, preto by slovenská spoločnosť vo svojom záujme mala zistiť, aké povinnosti jej vzniknú v Poľsku podľa zákona o DPH platného v tomto štáte.
Pokiaľ slovenská spoločnosť prekročí limit pre zásielkový predaj stanovený podľa českého zákona o DPH, bude povinná registrovať sa v Českej republike.
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Podľa tohto ustanovenia, ak slovenská spoločnosť objedná tovar z Poľska pod identifikačným číslom SK DPH a preprava tovaru skončí v Českej republike, za miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa považuje Slovenská republika (tu sa zdaní), ak slovenská spoločnosť nepreukáže, že toto nadobudnutie bolo predmetom dane v Českej republike.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.