Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Zdanenie tovaru colným orgánom pri jeho dovoze z členských krajín EÚ bolo po vstupe SR do EÚ nahradené zavedením inštitútu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Zdanenie nadobudnutia tovaru v tuzemsku je zabezpečené cez mechanizmus ustanovený zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), v ktorom sú premietnuté opatrenia prijaté šiestou smernicou Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia [od 1. 1. 2007 prepracovaná a nahradená smernicou Rady 2006/112/ES (ďalej len „smernica“)]. Obchodovanie s tovarom v rámci EÚ je preto administratívne aj finančne jednoduchšie.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.