Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Práce v lese a daň z pridanej hodnoty

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Poradňa

Slovenská spoločnosť vykonáva rôzne práce v lesoch (napríklad prerezávky, výsadbu stromčekov, vyžínanie a pod.). Tieto práce spoločnosť vykonáva v Slovenskej republike aj v Nemecku. Spoločnosť je platiteľ dane z pridanej hodnoty. Ako má správne udávať daň z pridanej hodnoty na faktúrach?

Má táto slovenská spoločnosť povinnosť zasielať súhrnný výkaz, nakoľko práce v Nemecku fakturuje inej slovenskej spoločnosti, ktorá ale nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty na Slovensku?

Služby sa zdaňujú príslušnou sadzbou dane platnou v tom členskom štáte Európskej únie, v ktorom je miesto dodania služieb.
V danom prípade miesto dodania služby je viazané na pozemok, na ktorom je lesný porast. Pokiaľ sa práce, o ktoré ide vo veci samej, vykonávajú v Slovenskej republike, potom ich slovenská spoločnosť fakturuje so slovenskou sadzbou dane.
V prípade vykonávania týchto prác v Nemecku, postupuje slovenská spoločnosť podľa zákona o DPH platného v Nemecku. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou jej vzniká povinnosť registrovať sa v Nemecku a platiť tam daň, pričom z titulu výkonu týchto prác v Nemecku nevzniká povinnosť podať súhrnný výkaz v Slovenskej republike.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.