Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zlúčenie spoločností a DPH

Spoločnosť A je štvrťročným platiteľom DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Spoločnosť B nie je platiteľom DPH. Tieto 2 spoločnosti budú zlúčené, t. j. zrušené bez likvidácie, a celé ich obchodné imanie, záväzky a pohľadávky prejdú na právneho nástupcu, ktorým je spoločnosť C (neplatiteľ DPH).

Rozhodný deň, ktorý je definovaný v zmluve, je 1. január 2020. Spoločnosť A podala daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz za 1. kvartál 2020 v zmysle zákona. Firmy A a B boli 11. júna 2020 vymazané z obchodného registra (zanikli v dôsledku zlúčenia).

Je správny nasledujúci postup?

Firma C sa stáva mesačným platiteľom DPH zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH na základe zlúčenia spoločností od 12. 6. 2020. Ako právny nástupca zaniknutej spoločnosti A je firma C povinná podať za zaniknutú spoločnosť daňové priznanie k DPH za posledné (prebiehajúce) zdaňovacie obdobie, takže za mesiac 06/2020 musí podať mesačné DPH priznanie, v ktorom uvedie aj plnenia (faktúry) spoločnosti A za mesiace apríl a máj 2020. Vydané faktúry (ak boli reverse charge) spoločnosti A v mesiaci apríl musí spoločnosť C uviesť vo svojom súhrnnom výkaze za 2. kvartál 2020. Takže právny nástupca C sa musí registrovať na elektronickú komunikáciu so správcom a pod svojimi identifikačnými údajmi musí podať daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz za 06/2020.

Má spoločnosť A nejaké oznamovacie povinnosti voči daňovému úradu z hľadiska DPH? (napr. oznámenie, že bola vymazaná z obchodného registra a že právny nástupca bude podávať DPH priznanie za 06/2020)?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.