Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Doklady potrebné pre dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH

Dátum: Rubrika: Poradňa

Zdaniteľná osoba X má uzavretú zmluvu o poskytovaní administratívnych služieb s inou slovenskou zdaniteľnou osobou Y na dobu určitú. Novú zmluvu zdaniteľnej osobe X poskytne zdaniteľná osoba Y iba v prípade, ak sa stane platiteľom dane podľa zákona o DPH. Zdaniteľná osoba X tiež plánuje distribúciu programu v oblasti automatizácie spracovania účtovných dokladov (Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov). Tento softvér automaticky rozpoznáva a nahráva faktúry a pokladničné doklady do účtovníctva. V súčasnej dobe zdaniteľná osoba X len skúša tento program s vývojármi (zatiaľ nemá uzavretú zmluvu), ale jej e-mailová komunikácia je k dispozícii. Zdaniteľná osoba X nakúpila mobilný telefón a notebook na firmu, účtovníctvo vykonáva vo vlastnej réžii, nedoplatky na daniach nemá, spolu so žiadosťou o dobrovoľnú registráciu by odovzdala tieto doklady:
-
žiadosť,
-
dotazník k žiadosti,
-
zmluvu o poskytovaní administratívnych služieb,
-
faktúry a dodacie listy spojené s administratívnymi službami,
-
bankové výpisy (úhrady boli prevodom),
-
výpis z obchodného registra,
-
hlavnú knihu a kompletné účtovníctvo,
-
e-mailovú komunikáciu s vývojármi,
-
sprievodný list so stručným podnikateľským plánom.
Ak zdaniteľná osoba požiada
o
dobrovoľnú registráciu miestny daňový úrad na základe uvedených dokladov, pridelí jej úrad registráciu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z
pridanej hodnoty
v z. n. p. (ďalej len "
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály