Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Darček k predplatnému periodických publikácií z hľadiska DPH

Dátum: Rubrika: Z Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie sa v rozsudku C505/22 "Deco Proteste - Editores" zaoberal otázkou zdanenia poskytovania darčekov k predplatnému periodických publikácií.
Východisková situácia
Spoločnosť Deco Proteste - Editores Lda so sídlom v Portugalsku vydáva a predáva časopisy a iné informačné dokumenty týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ktoré predáva len na základe predplatného. V rámci reklamných kampaní, ktorých cieľom je prilákať nových zákazníkov, ponúka novým predplatiteľom darček k predplatnému - tablet alebo smartfón, ktorého jednotková hodnota je vždy nižšia ako 50 €.
Darček k predplatnému sa týmto predplatiteľom zasiela poštou spolu s časopisom po zaplatení prvej mesačnej platby predplatného, ktorej výška je rovnaká ako výška ďalších mesačných platieb. Keďže v prípade predplatného nie je stanovená žiadna minimálna doba viazanosti, predplatitelia si po zaplatení prvej mesačnej platby darček k predplatnému môžu ponechať bez penalizácie aj v prípade, že predplatné zrušia.
Darčeky k predplatnému spoločnosť kupuje od dodávateľov so sídlom v Európskej únii pri uplatnení režimu prenesenia daňovej povinnosti.
Na základe daňovej kontroly portugalský daňový úrad konštatoval, že faktúry vystavené spoločnosťou z dôvodu nového predplatného uvádzali sumu predplatného, na ktorú bola uplatnená znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") vo výške 6%. Tieto faktúry však neobsahovali žiadnu zmienku o darčekoch k predplatnému.
Daňový úrad tieto darčeky k predplatnému považoval za dary a dospel k záveru, že ich hodnota presahuje strop (0,5% obratu za predchádzajúci kalendárny rok) stanovený príslušným vnútroštátnym predpisom. Podľa portugalského daňového úradu nešlo teda o dary nízkej hodnoty, ktoré by sa nepovažovali za dodanie tovaru za protihod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály