Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Inflácia v júli dosiahla 13,6 %, rástla však výrazne pomalšie ako v predošlých mesiacoch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: ŠUSR

Spotrebiteľské ceny piaty mesiac za sebou rástli dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností - potraviny a bývanie vrátane energií, boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Aktuálne ťahali ceny nahor najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso. Júl však priniesol zlacňovanie pohonných hmôt.

Spotrebiteľské ceny v júli 2022 medzimesačne vzrástli o 0,8 %, dynamika ich rastu bola však pomalšia ako v júni. Aktuálna hodnota bola výrazne pod priemerom rastov od začiatku roka, kedy sa ceny tovarov a služieb z mesiaca na mesiac zvyšovali v priemere o 1,5 %.

Inflácia medziročne neprerušene rástla už osemnásty mesiac za sebou a dosiahla 13,6 %, celková dynamika jej rastu však má od apríla klesajúcu tendenciu.

Medzimesačný vývoj - júl 2022 v porovnaní s júnom 2022

Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali aj naďalej rastúce ceny niektorých potravín. V júli sa tempo ich rastu spomalilo z júnových 2,4 % na júlových 1,4 %. Rast cien ovplyvnili najmä vyššie ceny olejov a tukov o 3,9 %, chleba a obilnín o 3,3 %, mlieka, syrov, vajec o 1,7 % a mäsa o 1,5 %. Klesli ceny zeleniny o 3,6 % a ovocia o 1,5 %, pri ktorých však treba zobrať do úvahy aj sezónny vplyv.

Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 1 % ovplyvnil najmä rast cien imputovaného nájomného o 2 % (vplyv rastu cien stavebných materiálov) a medzimesačne sa zdynamizoval tiež rast cien pevných palív o 4,5 % a naďalej rástli ceny za údržbu a opravy obydlia v júli o 0,8 %.

Naopak tlmiaci efekt na infláciu malo zníženie cien pohonných hmôt o 1,5 %, čo stiahlo celú skupinu tovarov v odbore doprava do veľmi mierneho mínusu. Pohonné hmoty zlacneli v júli prvýkrát od decembra 2021, pričom v prvom polroku 2022 ich ceny medzimesačne rástli v priemere až o 4,6 %.

Nárast cien zaznamenali tiež položky ktoré súvisia s dovolenkovým obdobím. Ceny organizovaných dovolenkových zájazdov zdraželi o 6,5 %. Naopak ceny v odbore reštaurácie a hotely rástli oveľa pomalšie ako v predošlých mesiacoch.

Z hľadiska 12 základných tovarových skupín (odborov) sa pokles cien okrem dopravy prejavil ešte v odbore odevy a obuv.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,9 %. 

Medziročný vývoj - júl 2022 v porovnaní s júlom 2021

Medziročná hodnota inflácie stúpla v júli 2022 na 13,6 %. Je to ďalší z rekordov za posledných vyše 20 rokov, leto však dynamiku rastu cien utlmilo. V porovnaní s júnom inflácia vzrástla už len o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.), kým v prvých mesiacoch roka boli prírastky inflácie 1,4 p. b..

Počas siedmeho mesiaca roka sa zvýšili ceny vo všetkých sledovaných odboroch spotrebného koša, až polovica z celkovo 12 odborov dosiahla medziročný rast vyšší ako 9 %.

K  rastu cien na medziročnej úrovni prispel predovšetkým odbor potraviny a nealkoholické nápoje. Potraviny boli drahšie o 19,9 % a nealkoholické nápoje o 10,2 %. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, medziročne vyššie ceny chleba a obilniny o 23,4 %, mäsa o 20,1 %, ako aj mlieka, syrov a vajec o 21,8 %. Súčasne rast cien olejov a tukov prekonal v júli hranicu 50 %. Vrchol letnej sezóny mierne tlmil medziročný rast cien zeleniny a ovocia, za zeleninu však spotrebitelia naďalej platili o desatinu viac ako pred rokom.

Na druhom mieste, z hľadiska vplyvu na rast cien, bolo zdražovanie v odbore bývanie a energie. Odbor tvorí najväčší, až štvrtinový podiel vo výdavkoch domácností. Ceny v tomto odbore boli počas júla medziročne vyššie o 16,1 %, pričom k rastu cien energií zo začiatku roka sa pridal vplyv zdražovania pevných palív. Pokračoval aj vplyv zdražovania stavebných materiálov, ktorý posunul imputované nájomné medziročne na nové maximum 19,9 %.

V odbore doprava boli ceny medziročne vyššie o pätinu, pričom hlavný ťahúň - pohonné látky boli o 36,5 % drahšie ako pred rokom. Ešte v júni však ich medziročný rast prekračoval 40 %.

O viac ako 20 % boli medziročne vyššie tiež ceny reštaurácií a hotelov, aktuálne sa však počas júla výraznejšie nemenili. Naďalej však rástli ceny ďalších odborov - tovary a služby patriace do skupiny osobná starostlivosť sa medziročne posunuli na hodnotu rastu 11,3 % (kadernícke služby a podobne). K hranici 15 % v rámci medziročného posunu cien sa dostali tiež tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu, čo ovplyvnili najmä drahšie čistiace prostriedky.

Index spotrebiteľských cien sa v júli 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 %, za domácnosti dôchodcov o 14,7 %.

V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,3 % (za domácnosti zamestnancov o 11,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,4 %, za domácnosti dôchodcov o 12,2 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri júlovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 13,6 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,3 % a čistá inflácia hodnotu 11,4 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,8 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Ilustračný obrázok - graf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.