Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zrušenie registrácie pre DPH

Dátum: Rubrika: Poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zahraničná fyzická osoba (živnostenské oprávnenie vydané v Česku, ktoré naďalej trvá) bola registrovaná v tuzemsku ako platiteľ DPH podľa § 5 č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). V SR momentálne nevykonáva a ani v budúcnosti už nebude vykonávať žiadnu činnosť. Môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH?
Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane v tuzemsku okrem dovozu tovaru. Ustanovenie § 5 zákona o DPH uvádza výnimky z tejto povinnosti, hoci zahraničná osoba vykonáva v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane. Z uvedeného vyplýva, že ak zahraničná osoba nevykonáva alebo nebude vykonávať v tuzemsku (v SR) činnosť, ktorá je v tuzemsku predmetom dane, potom registrácia na účely zákona o DPH nemá žiadne opodstatnenie.
Zákon o DPH neukladá zahraničnej osobe, registrovanej podľa § 5, povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu, že v tuzemsku prestala vykonávať činnosť, ktorá je v tuzemsku predmetom dane. Nič však nebráni tomu, aby zahraničná osoba, registrovaná podľa § 5, takúto žiadosť podala, a to s uvedením dôvodu, že v tuzemsku nevykonáva alebo prestala vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály