Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Daňovníci už prejavili záujem o nový spôsob komunikácie

Kategória: Spravodajstvo

Novú možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať so správcom dane prostredníctvom bezplatného identifikátora sprístupnila daňová správa začiatkom tohto týždňa.

Správa "DANE: Daňovníci už prejavili záujem o nový spôsob komunikácie", rozšírená v treťom odseku o ďalšie informácie

BRATISLAVA 12. januára (SITA) - Nový bezplatný systém na elektronickú komunikáciu s daňovou správou sa počas prvých dní od jeho sprístupnenia rozhodlo využiť už takmer 1 300 daňových subjektov. Finančné riaditeľstvo SR podľa slov riaditeľky odboru metodiky daňového procesu Beáty Uhrínovej eviduje celkovo 1 295 vygenerovaných žiadostí o registráciu elektronického prístupového kódu, pričom daňovníci už s daňovou správou podpísali aj 1 280 zmlúv o registrácii. Novú možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať so správcom dane prostredníctvom bezplatného identifikátora sprístupnila daňová správa začiatkom tohto týždňa.

Finančné riaditeľstvo daňovníkom odporúča, aby si vybavili všetky náležitosti pre využívanie nového spôsobu elektronickej komunikácie čo najskôr, a to aj vzhľadom na blížiacu sa povinnosť povinnej elektronickej komunikácie so správcom dane. Tú budú mať od začiatku apríla všetci platitelia DPH či daňoví poradcovia, ktorí zastupujú daňové subjekty pri správe daní. Daňová správa očakáva, že nový spôsob komunikácie využije čo najviac daňových subjektov, a to tak fyzických ako aj právnických osôb, ktoré ho budú môcť využiť aj pri podávaní daňových priznaní. "Očakávame, že túto formu komunikácie využije čo najviac daňových subjektov, pretože je bezplatná a bude zjednodušením a komfortom pri podávaní samotných daňových priznaní," konštatuje Uhrínová. Daňovníci budú môcť tlačivá daňových priznaní po vyplnení elektronicky odoslať s využitím nového identifikátora. S cieľom zjednodušiť podávanie daňových priznaní sprístupnila daňová správa v minulom roku daňovníkom novú offline aplikáciu s názvom eDane.

Komunikáciu s využitím identifikátora odporúča daňovníkom aj člen prezídia Slovenskej komory daňových poradcov Peter Hennel. Nový systém je podľa jeho slov časovo nenáročný a znižuje administratívnu náročnosť komunikácie. Zároveň šetrí daňovníkom aj finančné prostriedky, ktoré by museli zaplatiť za vybavenie zaručeného elektronického podpisu.

Na získanie elektronického identifikátora je podľa Finančného riaditeľstva SR potrebné vypísať žiadosť o vydanie identifikátora. Následne je na elektronické doručovanie podaní daňovému orgánu v ďalšom kroku potrebné, aby daňový subjekt uzavrel so správcom dane ešte dohodu o elektronickom doručovaní. Spomínanú žiadosť, ako aj dohodu môžu daňovníci vyplniť priamo na stránke Daňového riaditeľstva SR.

Daňové subjekty, ktoré sú povinné alebo sa dobrovoľne rozhodnú elektronicky doručovať podania správcovi dane, môžu okrem nového elektronického identifikátora využívať aj zaručený elektronický podpis. "Pre daňové subjekty ostáva zachovaný spôsob elektronického doručovania podaní na základe uzatvorenia dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami alebo so zaručeným elektronickým podpisom," informovala na štvrtkovej tlačovej besede Beáta Uhrinová.

Zavedenie novej formy bezplatnej elektronickej komunikácie avizovali predstavitelia Daňového riaditeľstva SR v závere minulého roka. Nový systém elektronickej komunikácie vychádza podľa daniarov aj z požiadaviek daňových subjektov. Daňové riaditeľstvo chce zavedením nového systému taktiež eliminovať prípadné problémy s nedostupnosťou portálu daňovej správy v čase podávania daňových priznaní.

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.